Nasza placówka znalazła się na liście laureatów programu grantowego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”, którego organizatorem są @Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.,

Dzięki przyznanemu grantowi w wysokości 20.000 zł w Poradni  zakupi nowy monitor interaktywny, który będzie wykorzystywany do zajęć z uczniami, spotkań psychoedukacyjnych z rodzicami/opiekunami i nauczycielami, a także do prowadzenia szkoleń i narad.

Dziękujemy !

 

Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu.

W pięciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 800 grantów o łącznej wartości 16 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych

 

 

WzMOCnij Swoje Otoczenie – Zmieniaj z nami swoją okolicę (wzmocnijotoczenie.pl)

Energetyczny Kompas