Sprzęt został zakupiony w sierpniu i już jest wykorzystywany w naszej placówce!!

Monitor interaktywny rozwinie umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych. Zapewni możliwość korzystania w trakcie zajęć z nowoczesnych aplikacji internetowych i programów. Organizowane spotkania psychoedukacyjne dla rodziców i nauczycieli wspomogą formę przekazu słownego poprzez prezentację i pokaz multimedialny.

Nasi pracownicy już mogą cieszyć się użytkowaniem monitora interaktywnego. Nowe narzędzie multimedialne korzystnie wpłynie  na wizerunek naszej placówki, poprawi jakość wszelkich wydarzeń organizowanych dla placówek oświatowych.

Przypominamy, że nasza placówka znalazła się na liście laureatów programu grantowego „Wzmocnij Swoje Otoczenie” którego organizatorem są @Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.,

WzMOCnij Swoje Otoczenie – Zmieniaj z nami swoją okolicę (wzmocnijotoczenie.pl)

Energetyczny Kompas

 

 

„Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie
projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.
W pięciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 800 grantów o łącznej wartości 16 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://www.wzmocnijotoczenie.pl,https://www.energetycznykompas.pl