Dyrektor i pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach składają serdeczne podziękowania dla:
* Pana Tomasza Śmietanki- Burmistrza Gminy Kozienice,
* Pana Zbigniewa Wołosa – Firma Handlowo-Usługowa Zibi w Kozienicach,
*Apteki Gemini w Kozienicach,
*Pana Michała Ziarkowskiego- Księgarnia Art. P. w Kozienicach,
*Pana Krzysztofa Lenarczyka – Zakład Cukierniczy w Kozienicach,
*Pani Annie Szeląg – Dyrektor PKO BP Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski SA Oddział 1 w Kozienicach
*Pana Roberta Wojcieszka -Prezesa Zarządu/Dyrektora Spółki Kozienickiej Gospodarki Komunalnej w Kozienicach,
*Pana Antoniego Józwowicza- Prezesa Zarządu Enea Wytwarzanie,
*Pani Justyny Tkaczyk-Kurek – Koordynatorowi Wolontariatu w Enei Wytwarzanie,
* Pana Sylwestra Pawelca- WKZ Auto Detailing w Kozienicach,
za ufundowanie nagród dla uczestników V Pikniku Rodzinnego, który odbył się w dniu 30 czerwca 2018 roku na terenie naszej placówki

ppp01_20180630 ppp02_20180630 ppp03_20180630 ppp04_20180630 ppp05_20180630 ppp06_20180630