Szanowni Państwo

W związku z utrzymującą się wysoką liczbą zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kozienicach do dnia 24 maja br. świadczyć będzie pomoc w ograniczonym zakresie.

Zawieszone będą terapie i działalność diagnostyczna, wszystkie spotkania indywidualne i grupowe. Także sekretariat zawiesza bezpośrednią obsługę klienta.

W celu zapewnienia Państwu wsparcia w tym trudnym dla nas wszystkich okresie umożliwiamy korzystanie z konsultacji telefonicznych ze specjalistami – psychologami, pedagogami, logopedami, doradcy zawodowego.

Na stronie internetowej Poradni, w zakładce ARTYKUŁY, znajdą Państwo materiały do wykorzystania w pracy z dzieckiem. Zachęcamy również do odwiedzania strony naszej placówki na profilu społecznościowym FACEBOOK.

Zespoły Orzekające odbywają się zgodnie z ustalonym na rok szkolny 2019/2020 harmonogramem.

Modyfikujemy sposób pracy Poradni w zakresie wydawania orzeczeń, opinii oraz innych dokumentów.

Ze względu na ograniczenie badań w kontakcie bezpośrednim, decyzje dotyczące wydawania w/w będziemy podejmować na podstawie posiadanej dokumentacji.

Do wniosku o wydanie dokumentu (można pobrać ze strony internetowej Poradni, w zakładce DRUKI DO POBRANIA) dołączyć należy dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia, wyniki obserwacji i badań, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego itp.

Wniosek można złożyć osobiście, jednak zachęcamy do przesyłania go pocztą lub na adres e-mail Poradni: poradnia.psych.ped@kozienicepowiat.pl

Wszystkie dane do kontaktu z Poradnią znajdziecie Państwo w zakładce KONTAKTY.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kozienicach czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Konsultacje telefoniczne ze specjalistami w godzinach 8.00 – 12.00; ponadto w poniedziałki i wtorki w godzinach 12.00 – 16.00. Możliwy jest także kontakt w innych godzinach, po wcześniejszym ich ustaleniu.

W przypadku pytań i wątpliwości oraz potrzeby odbycia konsultacji z naszymi specjalistami prosimy o kontakt pod nr telefonu (48) 614-89-36.

Powyższe działania podyktowane są troską o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa i pracowników Poradni.

Ewa Jarosz – dyrektor Poradni