Poradnia Psychologiczno – pedagogiczna w Kozienicach przyjmie do pracy psychologa

  • Wykształcenie – magister psycholog (wymagane doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej)
  • Miejsce pracy – PPP w Kozienicach
  • Czas pracy – pełny etat
  • wynagrodzenie – zgodnie z kartą nauczyciela zależnie od stopnia awansu zawodowego

miejsce składania ofert Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kozienicach

ul. Sikorskiego 8 a

Kontakt

Dyrektor – Dorota Marut

tel 614 – 89 – 36

adres e – mail dorota.marut@pppkozienice.pl

 

 

Informacje dotyczące  przetwarzania  danych osobowych

Administrator danych osobowych: poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Kozienicach  Ul. Sikorskiego 8 a

Inspektor ochrony danych: Pani Grażyna wójcik e-mail: grazyna.wojcik@inspektorzyochronydanych.eu

Cel przetwarzania danych osobowych: pana/pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i zatrudnienia.