Serdecznie zapraszamy do skorzystania z nowej formy pomocy – DIAGNOZY oraz TERAPII dojrzałości neuromotorycznej według INPP. Jest to spotkanie diagnostyczne z dzieckiem (ilość spotkań diagnostycznych jest uzależniona od współpracy dziecka z terapeutą), a następnie omówienie wyników z rodzicem / prawnym opiekunem dziecka. W dalszej kolejności- zaplanowanie indywidualnego programu terapeutycznego, poprzez dobór ćwiczeń. Program realizowany jest codziennie w domu ( zaczynamy od 1 ćwiczenia), pod czujnym okiem rodzica. Po 8 tygodniach następuje rediagnoza – ocena postępów, jak i dalszy dobór ćwiczeń. Czas realizacji pełnego programu to w zależności od złożoności problemów, 12-18 miesięcy. Program Integracji Odruchów został opracowany przez Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP w Wielkiej Brytanii w latach 70-tych. Jego twórcami są dr Peter Blythe i dr Sally Goddard – Blythe.

Wskazania do diagnozy (i ewentualnie terapii) metodą INPP:

zaburzenia koordynacji ruchowej i równowagi (na rowerze, podczas pływania, podczas zabaw ruchowych itp.),

obniżona zdolność koncentracji i utrzymywania uwagi,

nieustalona lateralizacja,( powyżej 7 r.ż)

choroba lokomocyjna,

nieumiejętność usiedzenia w miejscu lub/i nieprawidłowa pozycja podczas siedzenia,

nadpobudliwość w tym ADHD,

nieumiejętność milczenia,

trudności w nauce czytania,

trudności w nauce pisania, przestawianie liter, słów lub/i liczb podczas pisania, wolne tempo ( powyżej 8 r.ż),

trudności w nauce matematyki (pomimo normy intelektualnej),

obniżona koordynacja wzrokowo-ruchowa,

problemy z mową i artykulacją,

zaburzenia integracji sensorycznej,

rozbieżność pomiędzy pracami pisemnymi i wypowiedziami ustnymi,

nocne moczenie powyżej 5-go roku życia,

lęki,

Zespół Aspergera.

Więcej o założeniach metody, diagnozie, terapii, odruchach oraz licencjonowanych terapeutach można poczytać na http://www.inpp.pl/

Ponadto zapraszamy do współpracy przedszkola oraz szkoły podstawowe w celu rozpoczęcia Szkolnego Programu Interwencyjnego , opartego o integrację odruchów oraz ocenę rozowju neuromotorycznego dziecka.