Informujemy, że funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach w okresie ferii zimowych nie ulega zmianie i placówka świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z zamieszczoną na stronie ofertą.