23.X.2018r. „ Czym jest opóźniony rozwój mowy dziecka”.

20.XI.2018 r. „ Stymulacja psychoruchowa dzieci w wieku przedszkolnym i jej wpływ na rozwój mowy”.

18.XII. 2018r. „ Dziecko z afazją w szkole”.

19.II. 2019 r. „Dobrze słyszę a źle mówię- czyli zaburzenia przetwarzania słuchowego”.

19.III.2019 r. „ Jąkanie a rozwojowa niepłynność mowy”.

16.IV. 2019 r. „ Słuch fizyczny a słuch fonematyczny. O różnicowaniu słuchowym jako warunku prawidłowej mowy dziecka”.

21.V. 2019 r. „ Muzykoterapia- elementy logorytmiki w pracy z dzieckiem  z wadą wymowy”.

11.VI. 2019r. „ Mutyzm jako lęk przed mówieniem. Jak pomóc dziecku”.

 

Wszystkie spotkania odbywać się będą o godz 16:00 w budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kozienicach  a prowadzone będą przez p. Agnieszkę Caban , logopedę, specjalistę z zakresu neurologopedii .