Nowa oferta Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kozienicach w roku szkolnym 2022/2023

W nowym roku szkolnym 2022/2023 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kozienicach przygotowała ofertę swoich działań. Poza statutowymi zadaniami placówki  jak: diagnozowanie dzieci i młodzieży, prowadzenie terapii, profilaktyka, doradztwo zawodowe zawiera ona wiele nowych i ciekawych propozycji. Zmianie uległa także szata graficzna oferty. Innowacją, która została wprowadzona w tym

Więcej