Na terenie Poradni prowadzona jest:

terapia
  • Indywidualna terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży.
  • Indywidualna pomoc terapeutyczna dla dzieci z problemem moczenia nocnego oraz dla rodziców.
  • Indywidualna pomoc terapeutyczna dla dzieci z problemami emocjonalnymi.
  • Terapia rodzin.
  • Terapia pedagogiczna dzieci z ryzykiem dysleksji oraz dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce.
  • Indywidualna terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce .
  • Terapia logopedyczna.
  • Terapia EEG BIOFEEDBACK.
  • Terapia integracji sensorycznej (w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).