szkolenie-bhp

Szkolenia Rad Pedagogicznych i inne w zależności od zapotrzebowania.

Warsztaty na terenie Poradni:

  • „Dziecko z niedosłuchem w szkole masowej”
  • „Dostosowanie wymagań do możliwości edukacyjnych ucznia ze specyficznymi trudnościami  w uczeniu się”
  •  „Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżaniem wieku szkolnego realizacji obowiązku szkolnego”
  • „Rozpoznawanie uzdolnień i wspieranie rozwoju ucznia zdolnego”
  • „Uczeń zdolny, jako uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych”