Propozycje dla rodziców – prelekcje, pogadanki.

propozycje_dla_rodzicow
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • „Gotowość szkolna dziecka 5 i 6-letniego”.
 • Adaptacja dziecka  rozpoczynającego edukację” przedszkolną”
 • „Wychowanie dziecka i trudności z nim związane, czyli jaki rodzicem jestem?”.
 • „Dziecko zdolne”
 • „Jak pomóc dziecku wybrać szkołę, zawód?”
 • „Metody pracy z trudnym zachowaniem dziecka”
 • „Rozpoznawanie uzdolnień i wspieranie rozwoju dziecka zdolnego”
 • „Jak pomóc w odrabianiu pracy domowej i zmotywować dziecko do nauki?”.
 • „Jak  pomóc dziecku leworęcznemu odnosić sukcesy?”
 • „Jak pomóc dziecku/uczniowi wybrać zawód i szkołę”.
 • „Zdolności i zainteresowania dziecka w młodszym wieku szkolnym”.
 • „Psychostymulacja rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym”
 • „Dziecko z niedosłuchem w szkole masowej”
 • „Wczesna interwencja logopedyczna”