Poradnia posiada gabinety, które są wyposażone w narzędzia diagnostyczne oraz pomoce dydaktyczne do terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.