Punkt Konsultacyjny dla rodziców, nauczycieli i uczniów.

many 3d humans with empty chat bubbles

Pracownicy Poradni udzielają konsultacji uczniom, rodzicom i nauczycielom na temat:

  • Wspomagania rozwoju i uzdolnień dziecka, psychoedukacja rodziców.
  • Wspomagania wychowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami w zachowaniu, problemami emocjonalnymi, problemami przystosowawczymi, trudnościami okresu dojrzewania.
  • Trudności w czytaniu i pisaniu (ryzyko dysleksji, specyficzne potrzeby edukacyjne).
  • Rozwoju i zaburzeń mowy.
  • Pracy z dzieckiem z autyzmem, upośledzeniem umysłowym lub opóźnionym rozwojem mowy.
  • Orientacji edukacyjno – zawodowej.
  • Indywidualnych i rodzinnych sytuacji kryzysowych.

Ponadto w każdy wtorek w godzinach  13:00-17:00 czynny jest Punkt Konsultacyjny, w którym otrzymają Państwo fachową pomoc.