Dofinansowanie z środków PFRON zakupu urządzenia CYBER-EYE

Mamy to !!! Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kozienicach otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w wysokości  80% wartości sprzętu na zakup CYBER – EYE. Dziękujemy Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach  za wsparcie i dofinansowanie zakupu CYBER – EYE CYBER – EYE to

Więcej