Trening Umiejętności Społecznych

Informujemy, że w dniu 20 marca o godzinie 17.00 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  w Kozienicach odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do zajęć grupowych – Trening Umiejętności Społecznych.  Zajęcia grupowe będą odbywały się według ustalonego harmonogramu spotkań. Do zajęć zostali zakwalifikowani uczniowie   z II

Więcej