III Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025

W roku szkolnym 2022/2023 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kozienicach przystąpiła do programu rozwojowego skierowanego do pracowników  Poradni   Psychologiczno – Pedagogicznych. Program jest elementem projektu  „Klimat szkoły. Tworzymy go razem”. Program współfinansowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

Więcej

Diagnozowanie zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci poniżej 4 roku życia

Od niedawna w naszej placówce mamy możliwość diagnozowania dzieci  z zaburzeniami sensorycznymi poniżej 4 roku życia. Diagnoza jest przeprowadzana za pomocą „KATIS” – Komputerowego Asystenta Integracji Sensorycznej. KATIS to pierwszy na świecie program diagnostyczno – terapeutyczny dla dzieci. Tą innowacyjną platformę informatyczną do wczesnego diagnozowania i terapii

Więcej