Warsztaty plastyczne „Astra inspiruje, czyli jak pokolorować świat dziecka”

W dniu 11 grudnia 2018 roku w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kozienicach odbyły się warsztaty plastyczne „Astra inspiruje, czyli jak pokolorować świat dziecka”.

Warsztaty przeprowadziła przedstawicielka firmy Astra – pani Maria Olizar-Zakrzewska.

Bezpłatne szkolenie skierowane było do nauczycieli przedszkoli  i szkół podstawowych z terenu działania naszej placówki.

Podczas spotkania uczestnicy poznali metody posługiwania się technikami plastycznymi (rysunek, malarstwo oraz modelowanie przestrzenne). Wykonali również niepowtarzalne prace z elementami i motywami świątecznymi.

Każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający podniesienie kwalifikacji pedagogicznych oraz zestaw upominków w postaci poradnika zawierającego wiele praktycznych rozwiązań oraz materiałów plastycznych. Na koniec spotkania wylosowano również upominek niespodziankę.

2018-001

Warsztaty dot. technik uczenia się i zapamiętywania.

W dniu 7 listopada w naszej placówce odbyły się warsztaty przeprowadzone przez psychologa – Dorotę Marut dotyczące technik uczenia się i zapamiętywania. W zajęciach wzięli uczniowie z klasy V z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozniszewie. Na spotkaniu uczestnicy otrzymali materiały psychoedukacyjne zawierające podstawowe metody mnemotechniczne (metoda skojarzeniowa, obrazkowa, łańcuchowa, liczbowo –  kształtowa). W czasie zajęć przedstawiono uczniom prezentację multimedialną zawierającą merytoryczne i praktyczne wskazówki dotyczące skutecznych sposobów uczenia się.

„ASTRA inspiruje, czyli jak pokolorować świat dziecka” – bezpłatne warsztaty plastyczne.

ppp

Astra - logo z sincePoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kozienicach wraz z firmą ASTRA

zapraszają na bezpłatne warsztaty plastyczne

„ASTRA inspiruje, czyli jak pokolorować świat dziecka”.

W trakcie szkolenia zostaną przekazane pomysły jak urozmaicić pracę z dziećmi poprzez zastosowanie farb, plasteliny, gliny i innych materiałów plastycznych.

Warsztaty odbędą się 11 grudnia 2018 r. (wtorek) w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kozienicach przy Al.Wł.Sikorskiego 8a  w godz.16.00-18.00.

 Warsztaty są adresowane do nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma  certyfikat potwierdzający podniesienie kwalifikacji pedagogicznych oraz prezent.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu (48) 614-89-36 do dnia 22 listopada (czwartek) do godziny 15:00.

 

Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Serdecznie zapraszamy!

PRZYJACIELE ZIPPIEGO

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, nasza placówka wzbogaciła swoją ofertę o nową formę pomocy psychologiczno – pedagogicznej – program „Przyjaciele Zippiego”. Jego właścicielem jest angielska fundacja „Partnership For Children”. W Polsce, na podstawie podpisanej umowy licencyjnej, od 1 czerwca 2010 roku, wyłącznym przedstawicielem PFC, upoważnionym do upowszechniania programu „Przyjaciele Zippiego” jest Centrum Pozytywnej Edukacji.

KRÓTKO O PROGRAMIE  „Przyjaciele Zippiego”- przyjaznego patyczaka

Jest to międzynarodowy program, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Program był gruntownie badany i ewaluowany w Danii oraz na Litwie. W trakcie sześcioletniego okresu testowania i udoskonalania powstała jego obecna wersja.

Program składa się z sześciu części:

 1. Uczucia.
 2. Komunikacja.
 3. Nawiązywanie i zrywanie relacji.
 4. Rozwiązywanie konfliktów.
 5. Radzenie sobie ze zmianą i stratą.
 6. Dajemy sobie radę.

Z ramienia Poradni program będzie realizować pedagog Renata Kowalska.

Dni otwarte Integracji Sensorycznej – harmonogram spotkań

ZAPRASZAMY RODZICÓW ORAZ NAUCZYCIELI

CHCĄCYCH ZGŁĘBIĆ WIEDZĘ NA TEMAT ZAŁOŻEŃ ORAZ CELÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, JAK I DOMOWYCH/ SZKOLNYCH FORM POMOCY USPRAWNIAJĄCYCH ROZWÓJ SENSORYCZNO- MOTORYCZNY DZIECKA.

MOŻLIWE BĘDZIE RÓWNIEŻ WYKONANIE PRZESIEWOWEJ OCENY ROZWOJU SENSORYCZNO- MOTORYCZNEGO DZIECKA W CELU POTWIERDZENIA LUB WYKLUCZENIA EWENTUALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

 • 22.10.2018r. godzina 15.45
 • 10.12.2018r. godzina15.45
 • 11.02.2019r. godzina 15.45
 • 8.04.2019r. godzina 15.45
 • 10.06.2019r. godzina15.45

Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Wszystkich zainteresowanych tematem serdecznie zapraszam.

Iga Jelińska

Pedagog, terapeuta SI

Harmonogram spotkań z logopedą w ramach Otwartych Porad Logopedycznych w roku szkolnym 2018/2019

23.X.2018r. „ Czym jest opóźniony rozwój mowy dziecka”.

20.XI.2018 r. „ Stymulacja psychoruchowa dzieci w wieku przedszkolnym i jej wpływ na rozwój mowy”.

18.XII. 2018r. „ Dziecko z afazją w szkole”.

19.II. 2019 r. „Dobrze słyszę a źle mówię- czyli zaburzenia przetwarzania słuchowego”.

19.III.2019 r. „ Jąkanie a rozwojowa niepłynność mowy”.

16.IV. 2019 r. „ Słuch fizyczny a słuch fonematyczny. O różnicowaniu słuchowym jako warunku prawidłowej mowy dziecka”.

21.V. 2019 r. „ Muzykoterapia- elementy logorytmiki w pracy z dzieckiem  z wadą wymowy”.

11.VI. 2019r. „ Mutyzm jako lęk przed mówieniem. Jak pomóc dziecku”.

 

Wszystkie spotkania odbywać się będą o godz 16:00 w budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kozienicach  a prowadzone będą przez p. Agnieszkę Caban , logopedę, specjalistę z zakresu neurologopedii .

Informacja w sprawie wyników badań Skali Ryzyka Dysleksji (SRD-6)

Szanowni Państwo

Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczały do grupy IV i V w Publicznym Przedszkolu Nr 1 „Pod Topolą” w Kozienicach oraz do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzeźnicy proszeni są o odebranie wyników badań Skali Ryzyka Dysleksji (SRD-6).

Wyniki można odebrać w sekretariacie naszej Poradni w godzinach 8.00-16.00.

Sieć Współpracy i Samokształcenia doradców zawodowych – harmonogram spotkań 2018/2019

Harmonogram spotkań Sieci Współpracy i Samokształcenia doradców zawodowych na I półrocze roku szkolnego 2018/2019

 

 1. „Uczniowie niepełnosprawni w doradztwie zawodowym”.Sprecyzowanie oczekiwań pedagogów/doradców zawodowych. Październik
 1. Tematyka według zapotrzebowania ze strony uczestników spotkania uwzględniająca obszar doradztwa zawodowego na terenie szkoły. Grudzień